Saxion Techniek
Bekijk opleidingen
een moment geduld, de data wordt ingeladen…

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Voltijd Deventer Studieroute

Welke invloed hebben ontwikkelingen van internet, energie, werkgelegenheid, consumentengedrag en recreatie op de stad van de toekomst?

Bij de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie van Saxion in Deventer leer je in vier jaar tijd antwoord te geven op deze vraagstukken.

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Veranderingen op het gebied van internet, duurzame energie, nieuwe manieren van werken, recreatie en de economie hebben invloed op de inrichting van de stad. Ben je grenzeloos nieuwsgierig naar de omgeving om je heen, kies dan voor deze studieroute. Je leert rekening te houden met de vele, soms tegenstrijdige belangen die daarbij spelen. Samenwerking met o.a. bewoners, ondernemers en stadsbestuurders is hierbij belangrijk, net als het toepassen van de juiste wet- en regelgeving.

Wat kan ik er mee worden?

Als planoloog draag je bij aan een goed functionerende omgeving, waarin we wonen, werken en recreëren. Je streeft ernaar deze mooier en prettiger te maken voor iedereen. Hiervoor onderzoek je onder andere de belangen, behoeftes en eisen van bewoners, ondernemers en overheid. Je werkt in teamverband aan toekomstbestendige plannen en projecten. Hierbij combineer je wonen, recreatie, groen en verkeer op een innovatieve manier.

  • Planoloog
  • Projectleider
  • Gebiedsontwikkelaar
  • Juridisch medewerker
  • Medewerker adviesbureau
  • Adviseur duurzaamheid
  • Woningcorporatie
  • Gemeente
  • Projectontwikkelaar
Meer informatie

Stel een vraag!

Ruimtelijke Ordening en Planologie
Ruimtelijke Ordening en Planologie
Stel een vraag

Opbouw van de studieroute

Eerste jaar
Het eerste jaar is een oriëntatiejaar, waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je schrijft je bij Studielink in voor Stedenbouwkundig Ontwerpen, als studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keuze wordt op het einde van het eerste jaar pas definitief (je kunt dan nog overstappen naar de studieroute Klimaat en Management of Stedenbouwkundig Ontwerpen).

Tweede, derde en vierde jaar
In het tweede jaar ga je dieper in op gebieds- en beleidskennis op ruimtelijk relevante terreinen zoals stedenbouw, economie, cultuur, wonen, milieu, verkeer en duurzaamheid. De tweede helft van het tweede jaar is in het Engels en internationaal georiënteerd. Je krijgt internationale casuïstiek, waardoor je leert hoe de ruimtelijke planning in de rest van de wereld georganiseerd is.

In het derde en vierde jaar loop je stage, volg je een minor en werk je aan je afstudeeronderzoek. Daarnaast specialiseer je je op één van de onderzoekslijnen: Omgevingsstrategie en -management, Smart cities, Klimaatadaptatie en energietransitie, Inclusieve stad.