Saxion Techniek
Bekijk opleidingen
een moment geduld, de data wordt ingeladen…

Klimaat en Management

Voltijd Deventer Studieroute

Hevige regenbuien in de zomer, met ondergelopen straten en kelders als gevolg. Het klimaat verandert, dus we moeten de ruimte anders inrichten.

Hoe we met klimaatverandering omgaan, is de belangrijkste opgave voor de Saxion Klimaat en Management Windmolenstoekomst. De samenleving is klaar voor een kanteling en wacht op oplossingen. Bij de hbo studieroute Klimaat en Management van Saxion in Deventer leer je welke oplossingen er zijn en hoe je deze veranderopgave managet.

Het klimaat verandert, dus we moeten de ruimte anders inrichten, het liefst gecombineerd met recreatie of natuurontwikkeling. Fossiele brandstoffen zorgen voor meer CO² in de lucht. Daarom moeten we overstappen op duurzame energie. Maar waar moeten al die benodigde windmolens en zonnepanelen staan? Wat zijn de consequenties van elektrisch rijden en hoe gaan we onze huizen verwarmen zonder gas?

Wat kan ik er mee worden?

Klimaatverandering vraagt om een andere ruimtelijke planning, bestuur en inrichting van de samenleving. Technisch is veel mogelijk, maar belangrijker is welke keuzes we maken. Jij zorgt er straks voor dat iedereen droge voeten houdt en dat we genoeg duurzame energie opwekken. Het gaat over samenwerken, managen en het zoeken van nieuwe oplossingen. Jij staat vooraan bij al deze veranderingen en maakt Nederland klaar voor een duurzame toekomst!

  • Beleidsmedewerker
  • Adviesbureau
  • Adviseur of projectleider bij waterschap
  • Energiemaatschappij
  • Belangenorganisatie
  • Provincie of gemeente
Meer informatie

Opbouw van de studieroute

Eerste jaar
Het eerste jaar is een oriëntatiejaar, waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je schrijft je bij Studielink in voor Stedenbouwkundig Ontwerpen, als studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keuze wordt op het einde van het eerste jaar pas definitief (je kunt dan nog overstappen naar de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie of Stedenbouwkundig Ontwerpen).

Tweede, derde en vierde jaar
In het tweede jaar ga je dieper in op gebieds- en beleidskennis op ruimtelijk relevante terreinen zoals gebiedsontwikkeling, beleid, energie en watersystemen, verandermanagement en geopolitiek en ethiek. De tweede helft van het tweede jaar is in het Engels en internationaal georiënteerd. Je krijgt internationale casuïstiek, waardoor je leert hoe klimaatbestendigheid in de rest van de wereld wordt vormgegeven.

In het derde en vierde jaar loop je stage, volg je een minor en werk je aan je afstudeeronderzoek. Daarnaast specialiseer je je op één van de onderzoekslijnen: Omgevingsstrategie en -management, Smart cities, Klimaatadaptatie en energietransitie, Inclusieve stad.