Saxion Techniek
Bekijk opleidingen
een moment geduld, de data wordt ingeladen…

Forensisch Onderzoek

Voltijd Enschede Opleiding

Wil je meewerken aan de veiligheid van onze samenleving?

Veiligheid is een breed begrip, maar het sleutelwoord binnen de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek van Saxion. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, brandveiligheid, veilig werken en wonen, digitale veiligheid en veiligheid op straat.

Bij Forensisch Onderzoek leer je onderzoek doen vanuit natuurwetenschappelijk en technisch oogpunt. Je weet hoe je antwoord krijgt op de vragen 'wat heeft zich bij een incident afgespeeld', 'wie is daarvoor aansprakelijk', maar vooral ook 'wat kunnen we hiervan leren', zodat herhaling wordt voorkomen.

Wat kan ik er mee worden?

Na de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek mag je de titel Bachelor of Science voeren en ben je specialist op het gebied van onderzoek naar de toedracht van een incident. De brand in het cellencomplex van Schiphol, de Puttense moordzaak of de vliegtuigcrash van Turkish Airlines. Een aantal situaties waarbij forensisch onderzoekers onmisbaar zijn.

Beroepen:

  • forensisch onderzoeker
  • forensisch specialist
  • schadespecialist
  • digitaal onderzoeker
  • fraude onderzoeker
  • brandonderzoeker
  • beleidsmedewerker
  • adviseur brandveiligheid
  • analist bij verkeersongevallen
Meer informatie

Stel een vraag!

Forensisch Onderzoek
Forensisch Onderzoek
Stel een vraag

Opbouw van de opleiding

Eerste jaar
Forensisch Onderzoek vier 'leerlijnen': biologisch, chemisch, fysisch en digitaal. Bij biologisch leer je bijvoorbeeld over bloed, DNA en sperma, bij chemisch ga je in op toxische stoffen en drugs en bij fysisch leer je over werktuigsporen en materiaalkunde. Digitaal staat in het teken van databases (big data) en cybercrime.

Tweede jaar
In het tweede jaar verdiep je je in de forensische wereld. Er staan verschillende thema's centraal, waaronder 'Risk Evaluation' - het identificeren van risico's is een eerste stap op weg naar meer veiligheid. Je doet literatuuronderzoek in een risico en geeft een advies in de vorm van een essay. Een ander belangrijk thema is 'Forensic Engineering'. Je doet methodisch onderzoek naar faalgedrag in een complexe situatie. Je leert analyseren, onderzoeken en vervolgens een advies schrijven ter verbetering. Met het thema 'Digital Investigation' ga je aan de slag met cybercrime en kom je erachter welke mogelijkheden digitale forensische onderzoektechnieken bieden.

Derde en vierde jaar
Het derde en vierde jaar van de opleiding Forensisch Onderzoek is opgedeeld in vier blokken van een half jaar.